Home Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu C

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu C
Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B
Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C