Home Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu B

Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B
Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C