Home Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu B

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B

Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A
Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B