Home Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu C

Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C

Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu C
Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C
Sơ đồ phân lô nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám