Home Sơ đồ phân lô nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám Sơ đồ phân lô nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Sơ đồ phân lô nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Sơ đồ phân lô nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám
Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu C