Home Phối cảnh Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương Phối cảnh Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Phối cảnh Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Phối cảnh Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương
Vị trí Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương
Căn hô 66,4m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương