Home Mặt bằng tầng 2 đến tầng 7 tòa N02 Chung cư Yên Hòa Condominium ngõ 259 Yên Hòa Mặt bằng tầng 2 đến tầng 7 tòa N02 Chung cư Yên Hòa Condominium ngõ 259 Yên Hòa

Mặt bằng tầng 2 đến tầng 7 tòa N02 Chung cư Yên Hòa Condominium ngõ 259 Yên Hòa

Mặt bằng tầng 2 đến tầng 7 tòa N02 Chung cư Yên Hòa Condominium ngõ 259 Yên Hòa
Mặt bằng tầng 8 đến tầng 12 tòa N02 Chung cư Yên Hòa Condominium ngõ 259 Yên Hòa