Home Tư vấn Bất Động Sản Quy định về bảo lãnh bất động sản cần khẩn trương xây dựng

Quy định về bảo lãnh bất động sản cần khẩn trương xây dựng

0
Quy định về bảo lãnh bất động sản cần khẩn trương xây dựng
Bảo lãnh Bất động sản

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Thương mại chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh bất động sản, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư 07.

Bảo lãnh Bất động sản
Bảo lãnh Bất động sản

Ngày 03/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng triển khai bảo lãnh bất động sản cần thực hiện một số nội dung sau

– Về hoạt động bảo lãnh bất động sản trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai: Các ngân hàng thương mại được phép thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khẩn trương ban hành các quy định nội bộ hướng dẫn thống nhất trong hệ thống triển khai thực hiện hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư 07;

Các Ngân hàng Thương mại chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại, bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản và Thông tư 07.

– Về quy trình cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, các Ngân hàng Thương mại thực hiện theo quy trình sau: Chủ đầu tư và ngân hàng ký Thỏa thuận cấp bảo lãnh; Khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng thì sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà; Trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký với khách hàng, Ngân hàng Thương mại phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.

Được biết, đến nay đã có tổng số 40 Ngân hàng Thương mại có đủ điều kiện bảo lãnh bất động sản cho chủ đầu tư dự án để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Mai Ngọc
theo Trí Thức Trẻ