Home Mặt bằng Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương Mặt bằng Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Mặt bằng Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Mặt bằng Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương
Căn hô 100,7m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương