Home Căn hô 100,7m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương Căn hô 100,7m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Căn hô 100,7m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương

Căn hô 100,7m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương
Căn hô 99,8m2 Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương
Mặt bằng Chung cư Handi Resco Tower 89 Lê Văn Lương