Home Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu A

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu A
Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám
Mặt bằng tầng điển hình nhà  Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A