Home Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám - Mẫu A

Mặt bằng tầng điển hình nhà Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A
Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu B