Home Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám
Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám
Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám – Mẫu A