Home Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám

Phối cảnh Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám
Mặt bằng tầng điển hình công trình công cộng Liền kề 671 Hoàng Hoa Thám