Home Mặt bằng tầng 3 đến tầng 9 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A Mặt bằng tầng 3 đến tầng 9 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Mặt bằng tầng 3 đến tầng 9 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Mặt bằng tầng 3 đến tầng 9 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Phối cảnh chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Mặt bằng tầng 10 đến tầng 16 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A