Home Căn 59m2 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A Căn 59m2 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Căn 59m2 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Căn 59m2 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Mặt bằng tầng 17 đến tầng 23 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Căn 63m2 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A