Home Mặt bằng tòa A Chung cư 283 Khương Trung tầng 14 – 20 Mặt bằng tòa A Chung cư 283 Khương Trung tầng 14 - 20

Mặt bằng tòa A Chung cư 283 Khương Trung tầng 14 – 20

Mặt bằng tòa A Chung cư 283 Khương Trung tầng 14 - 20
Căn 89m2 tòa A Chung cư 283 Khương Trung